Business

Softvér na prevod hlasu do textu

Najnovšia verzia prepisovacieho programu NEWTON Dictate poskytne aj najnáročnejším užívateľom maximálny komfort pri tvorbe dokumentov. Od poslednej verzie prešiel program kompletnou inováciou a po implementácii technológie neurónových sietí prináša najvyššiu dostupnú presnosť prepísaného textu. Okrem výrazného zrýchlenia samotného procesu prepisu umožňuje aj diktovanie do menej výkonných počítačov a novo aj použitie kvalitných zabudovaných mikrofónov vo Vašom počítači.

NEWTON Dictate 5 Business premení Váš počítač v novú digitálnu asistentku. Využitie nachádza najčastejšie pri tvorbe obchodnej korešpondencie, zmlúv, výkazov, analýz, článkov alebo prekladov do slovenského jazyka. Je silným nástrojom pre zvýšenie efektivity práce v oblasti podnikania. Rovnako tak jeho prácu ocenia aj administratívni pracovníci, novinári, prekladatelia, analytici či konzultanti.

Program umožňuje diktovanie do iných aplikácií a prevod zvukových nahrávok diktátu do textu. Súčasne môžete využiť hlasové ovládanie editácie nadiktovaného textu a to napríklad aj v programe MS Word. S touto verziou dostanete slovník všeobecnej slovenčiny obsahujúci viac ako 500.000 najčastejšie používaných slov a slovných spojení zo všeobecnej slovenčiny. Slovník si jednoducho môžete obohatiť o slová z vlastných dokumentov.

Licencia NEWTON Dictate Business 365 Vám prináša vždy tú najnovšiu verziu programu NEWTON Dictate po celé zaplatené obdobie. Dostanete automaticky nielen aktualizácie verzie 5, ale aj všetky novšie verzie NEWTON Dictate.

S NEWTON Cloud diktujete odkiaľkoľvek

V rámci edície 365 získate prístup k službe NEWTON Cloud, vďaka ktorej máte možnosť sa kedykoľvek prihlásiť k licencii a používať ju tak na stolnom PC v zamestnaní, notebooku v domácnosti alebo v internetovej kaviarni na cestách. Užívateľské nastavenia a Vami pridané slová zostanú zachované a zobrazí sa Vám, nech diktujete z akéhokoľvek PC.

Diktujte čokoľvek a odkiaľkoľvek

NEWTON Cloud je internetový portál, ktorý okrem prenosnosti licencie a nastavenia pre užívateľov verzie 365, ponúka aj diktovanie na Váš mobilný telefón alebo na menej výkonný PC. Umožňuje prenášanie Vašich diktátov medzi mobilným telefónom a viac počítačmi.

Prihláste sa do NEWTON Cloudu a budete mať svoj NEWTON Dictate a všetky vaše diktáty vždy po ruke.

verze profesional

Najnovšia verzia prepisovacieho programu NEWTON Dictate vo verzii Business sa stane novým pomocníkom pre rýchlejšie vytváranie Vašich dokumentov hlasom. Licencia je platná jeden rok a poskytuje prenositeľnosť na viac počítačov pomocou služby NEWTON Cloud.

Získate:

 • Odkaz na stiahnutie inštalačného balíčka
 • Licenciu k najnovšej verzii programu NEWTON Dictate Business po dobu trvania licencie

Výhody programu:

 • Jednoduché a intuitívne ovládanie
 • Prenositeľnosť licencie cez službu NEWTON Cloud
 • Uchovanie používateľského nastavenia v prostredí NEWTON Cloud
 • Off-line prepis skôr zhotovených audio nahrávok
 • Hromadný import slov z Vašich dokumentov
 • Funkcia Mini umožňujúca diktovanie mimo prostredia programu
 • Hlasové ovládanie programu
 • Prepis bez preklepov
 • Editovateľný slovník
 • Vlastné textové šablóny vkladané do textu hlasovým povelom
 • Prepis čísiel, dát, súm, symbolov, titulov a skratiek
 • Pohodlný export textu aj zvuku v rôznych formátoch
 • Automatická aktualizácia slovníka a programu
 • Animovaný tutorial k správnemu používaniu programu

Minimálne systémové požiadavky:

Operačný systém:
Microsoft Windows Vista/7/8/10 (32-bit a 64-bit)
Procesor:
Intel Core i5 (1,7 GHz) a vyššie
Operačná pamäť:
Min. 4 GB paměti RAM
Pevný disk:
voľných 600 MB

USB port pre pripojenie headsetu
Pripojenie k Internetu pre overenie licencie

Licence:

 • 1 rok
 • Přenositelná prostřednictvím Cloudu na více PC

Získáte:

 • Odkaz ke Stiahnutie instalačního balíčku
 • Licenciu k programu NEWTON Dictate Business
 • Licence na nejnovější dostupnou verzi programu NEWTON Dictate, tzn. aktuálně verze 5, poté verze 6, 7, atd.

Licence NEWTON Dictate 365 Vám přináší vždy tu nejnovější verzi programu NEWTON Dictate po celé zaplacené období. Dostanete automaticky nejen aktualizace verze 5, ale i všechny novější verze NEWTON Dictate.

S NEWTON Cloud diktujete odkudkoliv

V rámci edice Home 365 získáte přístup k prostředí NEWTON Cloud, díky němuž máte možnost se kdykoliv přihlásit k licenci a používat ji tak na stolním PC v zaměstnání, notebooku v domácnosti nebo v internetové kavárně na cestách. Uživatelské nastavení a Vámi přidaná slova zůstanou zachována a zobrazí se Vám, ať diktujete z jakéhokoliv PC.

To ještě není vše. Mějte své diktáty vždy po ruce, díky mobilní aplikaci NEWTON Dictate Mobile jsou Vaše možnosti neomezené. Prostředí NEWTON Cloud Vám kromě přenositelnosti licence na více počítačů nabízí i diktování na cestách na Váš mobilní telefon nebo práci i na méně výkonném počítači. Veškeré přepsané diktáty se vám uchovávají v tomto prostředí a vy s nimi můžete pracovat kdykoliv a odkudkoliv. Diktování Vašich poznámek z jednání nebylo doposud snadnější. Přihlaste se do NEWTON Cloud a získejte 25 volných minut pro Vaše vzdálené diktáty.

Výhody programu:

 • Jednoduché a intuitivní ovládání
 • Přenositelnost licence přes prostředí Cloudu
 • Uchování uživatelského nastavení v prostředí Cloudu
 • Off-line přepis dříve pořízených audio nahrávek
 • Hromadný import slov z Vašich dokumentů
 • Funkce Mini umožňující diktování mimo prostředí programu
 • Hlasové ovládání programu
 • Přepis bez překlepů
 • Editovatelný slovník
 • Vlastní textové šablony vkládané do textu hlasovým povelem
 • Přepis čísel, dat, částek, symbolů, titulů a zkratek
 • Pohodlný export textu i zvuku v různých formátech
 • Automatická aktualizace slovníku a programu
 • Animovaný tutorial k správnému používání programu

© 2017 NEWTON Technologies, a.s.